Årsmöte 2021

Medlemmarna i Föreningen Dis kallas härmed till ordinarie årsmöte lördagen den 13 mars 2021 kl 10.00 via Zoom. Mötet hålls som distansmöte.
Webbkamera

Välkommen till Dis årsmöte 2021!

Medlemmarna i Föreningen Dis kallas härmed till ordinarie årsmöte lördagen den 13 mars 2021 kl 10.00.

Var?

På grund av rådande covid-19 pandemi och med hänsyn till Folkhälsomyndighetens råd, har styrelsen beslutat i november 2020 att årsmötet genomförs på distans med programmet Zoom, och att ingen fysisk närvaro är möjlig.

När?

Årsmötet äger rum lördagen den 13 mars 2021.

  • 09.30    Zoom-mötet öppnar och det går att ansluta till mötet.
  • 10.00    Årsmötet börjar.
  • 11.30    Årsmötet beräknas vara klart.
  • 11.45 ca    Efter årsmötet: information om pågående och planerad Dis-utveckling. Möjlighet att ställa frågor om Dis verksamhet.

Hur?

För att delta på årsmötet behöver du en internetförbindelse och en webbläsare, men inget mer. För att vi också ska kunna se att alla närvarande är medlemmar i föreningen ber vi dig att anmäla dig i förväg via det här anmälningsformuläret

En medlems- och avgiftskontroll kommer att genomföras i Zooms “väntrum” innan du blir insläppt till årsmötet. Därför uppmanar vi dig som inte ännu betalt medlemsavgiften för 2021 och vill medverka på årsmötet att betala snarast. Via "Mina sidor" kan du kan kolla din betalstatus, om du är osäker. 

Sista dag att lämna motioner var 15 januari 2021. Motioner skickas till Dis kansli, e-post dis@dis.se.

Eventuella motioner med styrelsens svar samt övriga årsmöteshandlingar kommer att publiceras på Dis hemsida (det vill säga på denna sida) senast 20 februari. Valberedningens förslag publiceras senast den 27 februari.

Frågor kan ställas till Dis kansli, e-post dis@dis.se

Välkommen!
Styrelsen

Anslutningsuppgifter för Zoom till årsmöte (*)

Årsmöteshandlingar

Årsmöteshandlingarna kommer att läggas härnedan allteftersom de blir klara.

* = Dokumentet är endast tillgängligt för medlemmar. Logga in med ditt användarnamn dvs. m + medlemsnummer  (t.ex. m99999) eller dis + medlemsnummer (t.ex. dis99999) och ditt DIS lösenord.

 

Gällande handlingar för referens

Tillbaka till årsmöteslistan