Årsmöte 2024

Ett annat möte

Välkommen till Dis årsmöte 2024!

Medlemmarna i Föreningen Dis kallas härmed till ordinarie årsmöte lördagen den 9 mars 2024 kl. 10.30.

Var?

Årsmötet sker helt på distans med programmet Zoom.

När?

Årsmötet äger rum lördagen den 9 mars 2024.

  • 09.00    Zoom-mötet öppnar och det går att ansluta till mötet. Var ute i god tid med att ansluta.
  • 09.30    Föredrag om Den lille soldaten i det stora försvaret. Om Centrala soldatregistret med Claus Lippold från Centrala Soldatregistret.
  • 10.30    Årsmötet börjar.
  • 12.00    Årsmötet beräknas vara klart.
  • 12.15 ca    Efter årsmötet: information om pågående och planerad Dis-utveckling. Möjlighet att ställa frågor om Dis verksamhet.

Hur?

Anmälan är stängd för hantering av inkomna anmälningar. Efteranmälan möjligt via kontakt med DIS-kansli.

För att delta på årsmötet behöver du en internetförbindelse och en webbläsare, men ingen annan särskild utrustning.

En medlems- och avgiftskontroll kommer att genomföras i Zooms “väntrum” innan du blir insläppt till årsmötet. Därför uppmanar vi dig som inte ännu betalt medlemsavgiften för 2024 och vill medverka på årsmötet att betala i god tid före årsmötet. Via "Mina sidor" kan du kan kolla din betalstatus, om du är osäker.

Sista dag att lämna motioner är 15 januari 2024. Motioner skickas till Dis kansli, e-post dis@dis.se.

Eventuella motioner med styrelsens svar samt övriga årsmöteshandlingar kommer att publiceras på Dis hemsida (det vill säga på denna sida) senast 17 februari. Valberedningens förslag publiceras senast den 24 februari.

Frågor kan ställas till Dis kansli, e-post dis@dis.se

Välkommen!
Styrelsen

Anslutningsuppgifter för Zoom till årsmöte (*)

Årsmöteshandlingar

Årsmöteshandlingarna kommer att läggas härnedan allteftersom de blir klara.

Observera att styrelsen vill göra en ändring i dagordningen. Istället för oförändrad medlemsavgift för 2025 föreslår vi att årsmötet bemyndigar styrelsen att höja avgiften för 2025 till högst 210 kr. Läs utförligare information i Förslag för medlemsavgiften 2025.

* = Dokumentet är endast tillgängligt för medlemmar. Logga in med ditt användarnamn dvs. m + medlemsnummer  (t.ex. m99999) eller dis + medlemsnummer (t.ex. dis99999) och ditt DIS-lösenord.

Gällande handlingar för referens

Protokoll från årsmötet

Gå tillbaka till årsmöteslistan