Årsmöte 2022

Medlemmarna i Föreningen Dis kallas härmed till ordinarie årsmöte lördagen den 12 mars 2022 kl. 10.00 via Zoom. Mötet hålls som distansmöte.
På väg

Välkommen till Dis årsmöte 2022!

Medlemmarna i Föreningen Dis kallas härmed till ordinarie årsmöte lördagen den 12 mars 2022 kl. 10.00.

Var?

På grund av de rådande pandemi restriktioner och med hänsyn till Folkhälsomyndighetens råd vid tillfället för styrelsens beslut, beslutade styrelsen i november 2021 att även årsmötet 2022 genomförs på distans med programmet Zoom och att ingen fysisk närvaro är möjlig.

När?

Årsmötet äger rum lördagen den 12 mars 2022.

  • 09.30    Zoom-mötet öppnar och det går att ansluta till mötet.
  • 10.00    Årsmötet börjar.
  • 11.30    Årsmötet beräknas vara klart.
  • 11.45 ca    Efter årsmötet: information om pågående och planerad Dis-utveckling. Möjlighet att ställa frågor om Dis verksamhet.

Hur?

För att delta på årsmötet behöver du en internetförbindelse och en webbläsare, men inget mer. För att vi också ska kunna se att alla närvarande är medlemmar i föreningen ber vi dig att anmäla dig i förväg via det här anmälningsformuläret. Anmälan senast 6 mars, eller max 450 stycken deltagare.

En medlems- och avgiftskontroll kommer att genomföras i Zooms “väntrum” innan du blir insläppt till årsmötet. Därför uppmanar vi dig som inte ännu betalt medlemsavgiften för 2022 och vill medverka på årsmötet att betala snarast. Via "Mina sidor" kan du kan kolla din betalstatus, om du är osäker. 

Sista dag att lämna motioner var 15 januari 2022.

Eventuella motioner med styrelsens svar samt övriga årsmöteshandlingar kommer att publiceras på Dis hemsida (det vill säga på denna sida) senast 19 februari. Valberedningens förslag publiceras senast den 26 februari.

Frågor kan ställas till Dis kansli, e-post dis@dis.se

Välkommen!
Styrelsen

Anslutningsuppgifter för Zoom till årsmöte (*)

Årsmöteshandlingar

Årsmöteshandlingarna kommer att läggas härnedan allteftersom de blir klara.

* = Dokumentet är endast tillgängligt för medlemmar. Logga in med ditt användarnamn dvs. m + medlemsnummer  (t.ex. m99999) eller dis + medlemsnummer (t.ex. dis99999) och ditt DIS-lösenord.

Gällande handlingar för referens

Tillbaka till årsmöteslistan