Årsmöte 2023

DIskussion vid vattenskål

Välkommen till Dis årsmöte 2023!

Medlemmarna i Föreningen Dis kallas härmed till ordinarie årsmöte lördagen den 11 mars 2023 kl. 10.00.

Var?

Årsmötet sker helt på distans med programmet Zoom.

När?

Årsmötet äger rum lördagen den 11 mars 2023.

  • 09.30    Zoom-mötet öppnar och det går att ansluta till mötet.
  • 10.00    Årsmötet börjar.
  • 11.30    Årsmötet beräknas vara klart.
  • 11.45 ca    Efter årsmötet: information om pågående och planerad Dis-utveckling. Möjlighet att ställa frågor om Dis verksamhet.

Hur?

För att delta på årsmötet behöver du en internetförbindelse och en webbläsare, men ingen annan särskild utrustning.

För att vi ska kunna se att alla närvarande är medlemmar i föreningen ber vi dig att anmäla dig i förväg via det här anmälningsformuläret. Vänligen anmäl dig senast 6 mars.

En medlems- och avgiftskontroll kommer att genomföras i Zooms “väntrum” innan du blir insläppt till årsmötet. Därför uppmanar vi dig som inte ännu betalt medlemsavgiften för 2023 och vill medverka på årsmötet att betala i god tid före årsmötet. Via "Mina sidor" kan du kan kolla din betalstatus, om du är osäker.

Sista dag att lämna motioner var 15 januari 2023. Motioner skickas till Dis kansli, e-post dis@dis.se.

Eventuella motioner med styrelsens svar samt övriga årsmöteshandlingar kommer att publiceras på Dis hemsida (det vill säga på denna sida) senast 18 februari. Valberedningens förslag publiceras senast den 25 februari.

Frågor kan ställas till Dis kansli, e-post dis@dis.se

Välkommen!
Styrelsen

Anslutningsuppgifter för Zoom till årsmöte (*)

Årsmöteshandlingar

Årsmöteshandlingarna kommer att läggas härnedan allteftersom de blir klara.

* = Dokumentet är endast tillgängligt för medlemmar. Logga in med ditt användarnamn dvs. m + medlemsnummer  (t.ex. m99999) eller dis + medlemsnummer (t.ex. dis99999) och ditt DIS-lösenord.

Gällande handlingar för referens

Protokoll från årsmötet

Gå tillbaka till årsmöteslistan

(Inledningsbilden är från Andrew Martin via Pixabay.)