Årsmöte 2016

Medlemmarna i Föreningen DIS samlades till ordinarie årsmöte lördagen den 12 mars 2016 kl.14:00 på Hotell Höga Kusten, Kramfors.
Arrangemangen skedde i samarbete med DIS-Mitt.
Höga kusten: Bron över Ångermanälven med sina höga pyloner
Hotell Höga kusten har hjälpt oss med foto

Välkomna till DIS 36:e årsmöte

Fullständig kallelse med årsmötesagenda skickades ut i Diskulogen i december 2015.

När?

Lördagen den 12 mars 2016 kl 14:00

  1. 14:00 Årsmötesföredrag. Se nedan!
  2. 15:30 Kaffe och kaka
  3. 16:00 Årsmötesförhandlingar

Var?

Hotell Höga Kusten i Kramfors.

Vägbeskrivning

Googl Maps Hotell Höga kusten

Extra

  • DIS-Mitt ordnar en utställning i lokalerna som kan besökas före och efter årsmötet. Mer information kommer.
     

Årsmötesföredrag

Årsmötesföredraget ”Lantmäteriet idag och imorgon” hålls av Peter Nylén, Lantmäteriets Geodatadivision.

Förslag till dagordning

Dagordningen är standardiserad - därför hittar du den här

Årsmöteshandlingar

Årsmötesförhandlingarna leddes av Rainor Melander från Kramfors.

Årsmöteshandlingar, motioner med svar, valberedningens förslag, med mera, publiceras här allt eftersom de blir klara.

Sista motionsdag är 15 januari 2016. Eventuella motioner samt övrigt skriftligt underlag inför årsmötet publiceras här senast 19 februari och kan rekvireras från Dis kansli, email dis@dis.se.

Valberedningens förslag föreligger senast den 26 februari 2016.

Välkommen!
Styrelsen

OBS! Särskild kallelse kommer att utsändas till dem där Föreningen DIS står för resa och eventuellt boende.

Tillbaka till årsmöteslistan