Insändare - Faddrar i Disgen 2018

I Diskulogen nr 124 (april 2019) publiceras en insändare med svar i förkortad form. Här följer den kompletta texten.
Insändare från Johan Almqvist medlem 34509 (johanalmqvist@telia.com)
insändare om faddrar i Disgen 2018
Insändare om faddrar i Disgen 2018

Insändare

I Disgen 8.2 hade jag 9762 personer som i Disgen 2018 blivit 27345 personer. Vad ska jag göra med dessa 17583 extra personer?


Det nya sättet att lägga in faddrar, där varje person får en egen ruta/tavla gör att det tar mycket längre tid utan att ge någon ytterligare uppgift eller förklaring. Möjligheten att i texten ange relation till faddern och fadderbarnet var enklare tidigare då man inte öppnade någon särskild ruta.


De flesta faddrar är trots allt inte släkt med det döpta barnet och alla dessa faddrar som bara har förnamn, och ibland inte ens det, finns det ingen som helst möjlighet att med säkerhet identifiera.


Visst har jag prövat att använda det nya systemet med att skapa en relation mellan fadder och fadderbarn, men den möjligheten fanns även förut men då var det jag som bestämde och inte programmet. Det blir ju bara ytterligare tid att lägga vid datorn, tid som jag hellre använder till att släktforska. Det är trots allt bara ett ringa fåtal av alla dessa 17583 personer som låter sig identifieras i min forskning. 


De nya faddrarna är även upphovet till de flesta dubbletter i min databas. Se åtminstone till att vi som inte vill ha dessa dumheter med ett enda knapptryck kan bli av med funktionen i fråga! Det var inte svårt att kontrollera dubbletter i 8:2, problemet där var alla syskon med samma namn av vilka de första oftast avlidit som barn, men det handlade ändå om ett hanterligt antal och lätt att se mot födelseår. När jag lägger in en ny person vid namn Maria kommer det upp en lista på hundratals Marior som ”möjliga dubbletter”. Hur ska jag veta vilken Maria detta är? Det gäller alla Marior i hela min forskning. Om det åtminstone vore begränsat till de i rätt socken och tidsmässigt möjliga.


Även om jag raderar alla som jag vet inte är dubbletter så återstår ju många tusen personer som är omöjliga att identifiera. De kommer i all evighet hänga kvar i programmet och sinka mig vid inskrivning av nya personer. I Disgen 8:2 var det lätt att hoppa mellan syskon och jämföra faddrar, men inte nu längre.


Att byta flockar mot flaggor tycker jag inte heller var en bra idé. Flaggornas användning är begränsad jämfört med flockarna. Jag kan inte som förut dela in dem i mormors, morfars och så vidare. Med min hustrus anor blir det åtta flaggor och ynkligt små är de och därför svåra att se skillnad på. Flockarna hade ju obegränsade möjligheter.

Den som i dag börjar forska och skriver in allt från början kanske kan undvika många av mina problem. Men vi som forskat i 30-40 år blir bara bedrövade. Är det bara jag som under mina 40 år som forskare antecknat alla faddrar till alla barn? Till tvillingar är det ofta åtta faddrar och tidigare skrev jag in alla åtta på båda barnen, men har nu börjat dela upp dem fast jag inte vet vilka som var faddrar till vilket av barnen.


Min fasters faster var döpt Britta Cajsa, men som fadder till min faster skrivs hon som Kajsa. Använder jag dra och släpp metoden får min faster en ny faster som heter Britta Cajsa. Ska jag då radera den Kajsa Andersdotter som är fadder? Då begår jag ju våld mot källan.


johanalmqvist@telia.com medlem nr. 34509

Dis svar

Tack för dina synpunkter och ditt engagemang i Disgen!

Många kanske undrar varför vi gör ändringar i Disgen. Produktrådet har styrelsens uppdrag att förvalta och utveckla Disgen. Styrelsen anser att Disgen ska utvecklas, inte för utvecklingens egen skull, utan för att fortsatt kunna vara ett relevant val som släktforskningsprogram, även jämfört med starka konkurrenter som Ancestry, ArkivDigital, Genney, Min Släkt och andra.

Ändringar i Disgen kan vi grovt dela in i två kategorier: designbeslut och implementationsbeslut.

Designbesluten är grundläggande, och oftast stora och arbetskrävande. De börjar oftast som en liten idé i huvudet på en medlem och utarbetas med tiden av produktråd och andra funktionärer. När ett designbeslut är taget och genomfört är det inget som kan ändras lättvindigt, utan det är ett vägval som gjorts.

Implementationsbeslut tas i regel direkt av utvecklarna och baseras på principen "enkelt och säkert med tillgängliga verktyg och komponenter". Sådana beslut kan ändras, ofta ganska enkelt, om de befinns vara dåliga. I gengäld är de ganska talrika och kombinationen av dem är inte enkel att överskåda. Börjar man att lappa och laga i någon ända kan det bli dåligt någon annanstans.

Exempel på designbeslut i Disgen 2016 är:

  • Faddrar/dopvittnen är egna personer, "första klassens personer"
  • Personöversikten och relationsöversikten som egna fönster
  • Tillåt samkönade äktenskap och adoptivrelationer m.m.
  • Flaggor i stället för flockar

Exempel på implementationsbeslut är:

  • Utseende på enskilda fönster
  • Hantering av "spökfaddrar" vid dubblettsökning
  • Fem flaggmarkeringar i familjeöversikten

Vissa beslut kommer vi inte att ändra. Andra saker kan ändras om återkoppling från medlemmarna ger vid handen att den nuvarande lösningen inte är bra nog. Våra Disgen-faddrar är en mycket viktig länk i återkopplingen från medlem till utveckling.

För att få hjälp med dina konkreta frågor kan jag rekommendera våra faddrar som är tillgängliga för att ge hjälp. Du hittar kontaktuppgifter i Diskulogen och på vår webbplats. Flera av dina frågor lämpar sig bättre att besvara i ett samtal. Men jag vill ändå passa på att kommentera dina synpunkter på dubblettsökning och flaggor.

Dubblettsökningen (”Sök efter dubbletter”) är densamma som i Disgen 8 med en förbättring som gör det möjligt att dölja dubblettkandidater med ett klick. Funktionen kommer med stor sannolikhet aldrig att visa dina konverterade faddrar som dubblettkandidater eftersom de har så lite information. 

Om du ändå har problem med detta, be en Disgen-fadder om råd. Vi kan givetvis inte utesluta fel i programmet!

Den nya funktionen för att direkt vid registrering se förslag på dubbletter tar hänsyn till datum och ort vid registrering av födelsenotis. När du fyller i namnet Maria kan det bli många dubbletter (som du säger finns även faddrarna med) men när du fyller i födelsedatum och ort försvinner faddrarna eftersom de inte har de uppgifterna. Du kan också markera en person i listan och högerklicka för att visa personöversikten. Vi har diskuterat att göra det möjligt att sortera genom att klicka på en kolumnrubrik i listan med dubblettkandidater (som i söklistan) men vi har inte prioriterat det ännu.

En del tekniska begränsningar har under årens lopp lett till lösningar som vi nu tagit bort i samband med byte till en modernare databas. Vi har därför tagit bort begränsningen med arkiv och flockar. De senare infördes under disketternas era då data behövde delas upp i så små volymer att de rymdes på en diskett. Flocknummer och id-nummer var inte tänkta att användas för något annat än som en identitet, men en del forskare gjorde det ändå.

Flockarna i Disgen 8 kan representeras med flaggor i Disgen 2018. Tack vare flaggorna kan du ge personerna flera egenskaper. De som delade upp mormor och morfars anor i olika flockar kan med fördel använda flaggor. Då kan mormor och morfars gemensamma ana tillhöra båda grupperna med anor, inte bara den ena. Så jag vill påstå att flaggornas användning är obegränsad jämfört med flockarnas nummer.

Slutligen får du ett tips på hur du enkelt kan jämföra faddrarna för en syskonskara. Skapa en söklista med syskonen. Välj ”Skriv ut utdrag ” med valet ”Faddrar”, det fanns redan i Disgen 8. Lycka till med Disgen även i fortsättningen. Som du ser finns det många möjligheter man inte tänker på men som man kan ha stor glädje av.

Intressanta länkar att besöka

Diskutera i Dis Forum
Faddrar skänker glädje åt min forskning!
Så här kan du justera dina konverterade faddrar maskinellt
Ett tidigt manuellt arbetssätt att justera dina konverterade faddrar
Ett alternativt manuellt arbetssätt att justera dina konverterade faddrar
Ta hand om dina faddrar
Dis-faddrar till din hjälp