Jubileumsskrift - Dis firar 30 år

Föreningen 30 års-jubileum firades bl.a. med en minnesskrift ”Släktforskning förr i tiden 1980-2010”.
Jubileumsskrift - Dis firar 30 år

Nu är det snart 10 år sedan föreningen firade 30 års-jubileum och i mars är det dags för nästa jubileum. 40 år med datorhjälp i släktforskningen. Föreningen startade flera år innan datorn blev ”var mans egendom” och har utvecklats med datorn.

2010 gjorde Björn Johansson en minnesskrift ”Släktforskning förr i tiden 1980-2010” med underrubriken ”30 år med Dis”. Skriften innehåller viktig verksamhet och viktiga händelser uppdelat i femårsperioder från 1980. Men föreningens förhistoria beskrivs också. Första stegen togs 1979 av Per-Olof Bergman från Sturefors och Lars Blomberg från Linghem inom Östgöta Genealogiska Förening.  Under hösten 1979 ledde diskussionerna till det som den 1 april 1980 blev Föreningen för datorhjälp i släktforskningen, Dis. Mottot för Föreningen Dis formulerades till Släktforskning i tiden.

Förutom föreningens födelse och historia i femårsperioder så berättas om olika verktyg och projekt under åren, både de som fortfarande finns och de som upphört. Läs t.ex. om Disbyt, Diskulogen och Disgen. Skriftens intressanta 44 sidor avslutas med ett litet tabellverk med stort och smått.

Vill du botanisera mer i historien som den beskrivs i Diskulogen och Släktforskarnytt under de 30 åren så finns två index som leder dig till det som intresserar dig.

Relaterat innehåll