Stadsgenealogier

Ett tips från Olof Cronberg om stadsgenealogier.
Domböcker på ett bord..

För många städer i Sverige finns det släktforskare eller historiker som gjort register över invånarna i staden. I många fall har rådhusrätternas domböcker använts för att få kompletterande information till kyrkoböckerna. Jag har valt att kalla dessa samlingar för stadsgenealogier. 

En del av dessa samlingar är digitaliserade. Hos ArkivDigital finns till exempel stadsgenealogier för Malmö (A U Isbergs samling), Kalmar (Westrinska samlingen) och Gävle (Eric Sehlbergs ”Gefle och dess slägter” – sök på Avskrifts- och kopiesamlingen).

Andra finns på arkiv, muséer och bibliotek och är inte digitaliserade. På Lunds universitetsbibliotek finns Paul Wilstadius sammanställning över invånare i Växjö samt ett kortregister över invånare i Karlskrona.
För att bläddra i dessa samlingar får man besöka bibliotekets specialläsesal. När det gäller Karlskrona och Blekinge i stort finns också Albert Liljas blekingska samling som finns på Blekinge museum. Släktnamnsregister och personregister finns på nätet, men sedan får man skriva till museet för att få utdrag med den aktuella uppgiften.
 

Relaterat innehåll