Svingt - databas med alla svenskar

Vidareutveckla RGD till Svingt – en databas med källbelagd information om historiens
alla svenskar och en mötesplats för all svensk släktforskning.

Per Andersson har släktforskat i 45 år och givit ut flera släktböcker, bland annat om Långarydssläkten med två Guinnessrekord och senast bokverket Sveriges kungasläkt med drygt 275 000 efterkommande till Gustav Vasa. Här föreslår han att svensk släktforskning ska ta ett nytt utvecklingssteg och att skapa en universell databas med källbelagd information om Sveriges alla invånare genom tiderna i form av en mötesplats där alla forskare kan delta i ett gemensamt kunskapsbygge.
Dis standardbild

Gemensamt kunskapsbygge med nya möjligheter

Sammanfattning på hela artikeln av Per Andersson som det fanns en förkortad version av i Diskulogen nr 129. Läs nu hela artikeln via den här länken.

Sammanfattning

Mycket dubbelarbete utförs säkerligen inom släktforskningen genom att flera forskare ovetande om varandra ägnar sig åt samma personer. Både kvalitet och kvantitet gynnas om släktforskare samarbetar, för att lösa forskningsproblem mer framgångsrikt och frigöra tid som exempelvis kan användas till det rika källmaterial som finns utöver det vanligaste.

Dagens informations- och kommunikationsteknologi har medfört stora möjligheter att samverka och få tillgång till källor och forskningsresultat, samtidigt som risken att felaktig information sprids har ökat.

Ett stort framsteg för släktforskningen skulle vara en för alla tillgänglig digital databas där källsäkrad släkt- och personhistorisk information samlades rörande alla människor vars existens det är möjligt att få kännedom om och att denna kunskapssamling också utformades som ett forum för alla forskare som vill delta i det gemensamma kunskapsbygget. Så skulle släktforskarna kunna knytas samman i ett universellt forskningsprojekt: Sveriges invånare genom tiderna, Svingt.

Kvalitet och empirisk grund är avgörande för Svingt. All information som tillförs databasen måste vara uttryckligen belagd med källangivelse, källexcerpt och en direktlänk till en avbildning av källan, så att andra forskare smidigt kan bilda sin egen uppfattning om källans tolkning.

Svingt skulle innebära ett webbaserat wikiupplägg, förenat med ett ovillkorligt krav på källbelägg. Den som accepterar kvalitetskraven registrerar sig enkelt som forskare. Vid varje förändring av information i databasen anges automatiskt av vem och när ändringen gjorts och vad som förändrats.

En personsida, som rymmer all information om en individ och länkar till andra, bildar centralpunkten i Svingt. Där redovisas den kunskap som forskare efter sin prövning har utvunnit ur källorna, det vill säga forskningsresulterad information. Till denna kopplas källinformation och forskarkommentarer (forskares argumentation utifrån källorna). Databasens information ska självfallet vara sökbar och kunna visas i olika former, alltifrån källrekonstruktioner, namnindex och statistik till antavlor och stamtavlor.

Varje person tilldelas ett unikt svingtnummer, som i första hand bildas utifrån personens födelseboksnotis. Exempel: 1-058615-18980412-1-2, där sifforna anger källtyp (födelsebok), födelseförsamling (län, kommun, församling), födelsedatum, ordningsföljd inom dagen samt kön.

Ett mål är att källinformation från alla födelse-, vigsel- och dödböcker för landets församlingar förs in i Svingt. Så långt möjligt skulle alla personer födda de senaste 200 åren också kunna länkas samman med sina föräldrar genom en grundmodell att systematisk excerpera varje födelsebok, komplettera ur samtida husförhörslängd med föräldrars födelseförsamling och födelsedatum samt sortera efter dessa båda uppgifter och identifiera varje förälder i egen födelsebok och tilldela dem svingtnummer.
 

Sammanfattning på hela artikeln av Per Andersson som det fanns en förkortad version av i Diskulogen nr 129. Läs nu hela artikeln via den här länken.