Spännande läsning i gamla dagstidningar

Kungliga Bibliotekets samlingar av dagstidningar blir nu enklare att ta del av för oss på landsorten.
Vinjett för Östergötlands Läns Tidning
Vinjett för Östergötlands Läns Tidning 1889

Press-stopp 2020-04-08

Med anledning av covid-19: KB öppnar upp tjänsten Svenska dagstidningar för alla i Sverige.

För att avlasta biblioteken under den pågående pandemin har Kungliga biblioteket (KB) förhandlat med Bonus Copyright Access om att under en begränsad period öppna upp tjänsten Svenska dagstidningar för alla i Sverige.

Observera att det finns en eftersläpning på fyra månader från aktuell publiceringsmånad gällande tillgängliggörandet av tidningarna. 

Läs mer på KB:s hemsida.


Tack vare en stordonation kan Kungliga Biblioteket (KB) tillsammans med Riksarkivet att digitalisera samtliga svenska dagstidningar hos KB tom 1906. Projektet avslutet år 2022. Tidsgränsen kommer av att tidningar äldre än 115 år är upphovsrättsfria. Tidningarna kommer att publiceras löpande i KB:s tjänst Svenska dagstidningar allt eftersom de digitaliseras.

KB_Östgötaposten_1896-03-20_nr3.JPG
Från Östgöta Correspondenten 1869-12-18

Tjänsten samlar för närvarande mer än 400 tidningstitlar från hela landet, sammanlagt mer än 20 miljoner sidor. Tidningar som är digitaliserade och som getts ut fram till och med 1902 är i 2018 fria att läsa och ladda ner direkt i tjänsten. Nyare tidningar måste av upphovsrättsliga skäl läsas på plats på KB, eller något annat bibliotek som har tjänsten idag. Däremot kan vem som helst söka översiktligt i allt material, oavsett var man befinner sig.

Genom att söka på en persons namn inom citattecken, "Alfred Nobel" får du träff på sidor som matchar hela namnet. Du kan då hitta traditionella uppgifter som födda, vigda och döda men även personer som är inblandade i konkurser, brott och resor. 

Jag satt en stund och sökte i min hembygd för att se vad jag kunde hitta. Tänk så länge jag fastnade när jag bläddrade och läste. Här kommer ett par exempel som jag får glädje av i min hembygdsforskning i socknarna Skeppsås och Älvestad i gamla Bobergs kommun och som nu ligger på var sin sida om kommungränsen mellan Mjölby och Motala.

  • 1754 annonseras i Posttidningen att frälsesäteriet Kölja i Älvestad som tillhör översten och riddaren von Roxendorff numera kallas Carlshof 
  • I Inrikes tidningar går 1800 att läsa om ryttmästare J V Wallensten som dog på Vallstorp nära Skänninge i en ålder av 77 år och har varit fader för 11 söner och en dotter samt 30 barnbarn.
  • 1885 stod hingsten Qui Vive till betäckning mot en avgift av 10 kronor hos Anders Larsson i Kölbäck 
  • 25 april 1890 kan man läsa i Östergötlands Veckoblad att telefonledningen till Skeppsås är färdig och har fyra abonnenter 
  • 1897 kan man läsa en kungörelse i Stockholms-tidningen att poststationen i Skeppsås dras in 

Av följande bild förstår man att det på 1880-talet inte var så lätt att resa anonymt. 

KB_ÖstergötlandsAllehanda_1881-0428.JPG
Från Östergötlands Allehanda 1881-04-28.

I artikeln finns ett urval av texter och annonser från Östgötatidningar för att visa lite på bredden av vad som finns att gotta sig i. T.ex. om bredden av varor som såldes från friska citroner till rullgardinskulor, torgpriser i Linköping och Norrköping från 1896 samt om sundhets-choklad.

KB_ÖstgötaCorrespondenten_1840-08-08.JPG
Från Östgöta Correspondenten 1840-08-08

I anslutning till annonser om annonsorgan (tidningar) kan man se rubriker som ”Likfynd” och ”Qvinna som advokat”.

KB_Östgötaposten_1896-03-20_nr1.JPG
Från Östgötaposten 1896-03-20

Första Vätternrundan, 300 km långt motionslopp på cykel, arrangerades 1966 på initiativ av den kända professorn och idrottsläkaren Sten-Otto Liljedahl och cykelhandlaren Ewert Rydell. Vad man kanske inte känner till är att ett kompani från Karlsborg 1896 marscherade Vättern runt den 341 km långa sträckan på 12 dagar. Att jämföra med dagens runda som de flesta klarar av på mindre än ett dygn.

KB_Östgötaposten_1896-03-20_nr2.JPG
Från Östgötaposten 1896-03-20

KB:s söktjänst ”Svenska dagstidningar” för perioden 1645-2018  kommer med början under år 2019 att kunna göras tillgänglig vid intresserade folkbibliotek. Sedan tidigare finns motsvarande tillgång på flera universitet- och högskolebibliotek i landet. Kolla hur det ser ut i ditt närområde.

KB_ÖstgötaCorrespondenten_1869-12-18.JPG
Från Östgöta Correspondenten 1869-12-18

Ett axplock av vad du kan hitta finns insprängt i texten. Besök tjänsten Svenska dagstidningar men var försiktig så att du inte fastnar för länge.
Det finns ett blogginlägg som beskriver lite mer avancerade sökmöjligheter