Forskningsprojekt kring DNA

Är det DNA-fakta eller är det berättelserna om DNA som sprids mest?
DNA-funderingar

Under Almedalsveckan 2018 genomförde "Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism" flera seminarier. Ett handlade om arkeogenetisk forskning och hur forskningsresultatet kommuniceras populärvetenskaplig under rubriken "Fanns svensken på stenåldern? Arkeologi, DNA och nationell identitet".  Arkeogenetik står för genetisk forskning för historiska ändamål. Undersökning av  förhistoriska människors DNA har blivit mycket populärt i forskarvärlden och ger goda möjligheter till finansiering av forskningsprojekt. Nu hoppas forskare kunna få en bild av forntidens mysterier. Föreläsarna belyser vad genetiska analyser kan, eller inte kan, säga om människans historia och hur arkeogenetiken förhåller sig till nationalistiska föreställningar. De berör också släktforskarrörelsen och intresset för DNA-analyser.

Titta på filmen och fundera över vad den berättar om  DNA-företagens löfte om att berätta om ditt etniska ursprung! Den är en timma lång men väl värd att se. Går det att berätta om hur det verkligen var när dessa människor levde? De berör också kopplingen till den rasbiologiska forskningen som gjorts i Sverige och hur den kan missbrukas.

Uppmärksammat i media i år

I Släkthistoriskt Forum fanns i nr 5/2018 artikeln "Vad kan DNA-företagens kartor berätta om mig?" som berör DNA-företagens etnicitetskartor.  Ta också en titt på STV som hade också ett inslag på samma tema under januari.

Några referenser som nämns

Atlasprojektet är ett tvärvetenskapligt projekt som med hjälp av genetiska data från förhistoriska skelett undersöka förhistoriska befolkningsmönster i Skandinavien och Euroasien.

Conahi har en hemsida men projektet beskrivs också på svenska av Riksbankens jubileumsfond under rubriken "Kod, Narrativ, Historia: Samtida meningsskapande kring forntida DNA".

Karin Bojs och Peter Sjölund "Svenskarna och deras fäder de senaste 11000 åren" (2016) beskriver på ett bra sätt hur Sverige, det som kom att kallas Sverige, befolkades genom olika invandringar. Vilka vägar som olika haplogrupper av Y-DNA har tagit sig till "Sverige"