Palmskiöldska samlingen

Elias Palmskiöld var en samlare av stora mått. Den så kallade Palmskiöldska samlingen förvaras i Universitetsbiblioteket i Uppsala och innehåller mängder med värdefull genealogisk information
Sidor i bok från Palmskiöldska samlingen.

Elias Palmskiöld (1667-1719) var riksarkivarie i början av 1700-talet. Under åren skrev han av inte bara biografiska och genealogiska uppgifter, utan även historiska, topografiska och bibliografiska uppgifter. Totalt består materialet av 500 volymer varav den genealogiska delen är 62 volymer eller cirka 40 000 sidor. Uppgifterna handlar i huvudsak om de övre samhällsskikten och tyngdpunkten är 1600-tal. Det kan vara korta biografiska uppgifter, små eller stora släktträd, avskrift av vissa dokument och enstaka tryckta minnesskrifter. Tyvärr finns inga källor angivna, men oftast kommer uppgifterna från något officiellt dokument som finns eller har funnits i Riksarkivets samlingar.


Palmskiöldska samlingen finns egentligen på Uppsala universitetsbibliotek. Den är filmad av mormonerna men bara tillgänglig på deras Familjehistoriska center. Vad jag inte visste tidigare är att Riddarhuset har en avskrift av genealogisk information i samlingen. Denna avskrift finns numera tillgänglig hos ArkivDigital. Det är inte en exakt identisk version men genom att söka på relevanta namn kan man  ofta räkna ut vilka uppgifter som hänvisas till i olika artiklar. I vissa fall kan kompletterande uppgifter finnas i denna avskrift.
För att förvirra heter samlingen hos ArkivDigital "Riddarhuset: Palmschölds genealogier” (Arkivsökning).

När jag sökte efter ett av mina namn Daniel Brandt (Brandes) fann jag ett släktträd som ledde vidare till spännande dokument. Se min blogg ”I skuggan av Stockholm slott - om Daniel Brandes släktkrets i början på 1600-talet”.

Olof Cronberg

Relaterat innehåll