Vira bruk

Lite brukshistoria,
Bruken har ofta arkiv som kan vara av intresse för en släktforskare.
Dis -Startsidebild vintern 2022 - Vira Bruk.
Vira bruk vintern 2022. Bilden är tagen av Hans Bjernevik.

"Sitt idylliska utseende till trots var Wira bruk under Sveriges stormaktstid landets främsta vapensmedja. Bruket har en historia som sträcker sig ända tillbaka till omkring år 1630 då Claes Fleming, en av stormaktstidens betydelsefulla maktmän, startade upp smidesverksamhet här.

Platsens förutsättningar var nämligen ytterst gynnsamma den å som vi fortfarande ser ringla genom bruket hade en fallhöjd som gav en stark ström - något som var nödvändigt för att smedjans stora hammare skulle kunna förses med kraft. 

Claes Fleming, som var både riksråd, överståthållare och amiral stupade 1644 i ett av stormaktstidens många sjöslag, men bruket överlevde - och mellan 1635 och 1775 var det landets viktigaste klingsmedja. Wira hade till och med förmånliga kungliga privilegier. Förutom skattelättnader hade bruket tidvis ensamrätt på leverans av värjor, sablar och bajonetter till den svenska armén.

Med tiden övergick tillverkningen till att domineras av fredligare bruksföremål som liar och yxor. Verksamheten på Wira bruk upphörde år 1948 och 1965 restaurerades den gamla bruksmiljön varsamt med hjälp av statliga medel. Tack vare det kan vi idag uppleva hur livet och arbetet på Wira bruk tedde sig under 1700- och 1800-talen. Bruket utgörs av två smedjor, samt flera kringbyggnader med olika funktioner - som tingshuset, vars klocka ringde till arbete och vila för smederna och åldermansstugan som idag är ett museum. Där bodde troligtvis åldermannen på bruket."

Texten är hämtad från Wira Bruks sida om dess historia.

Läs mer här https://www.wirabruk.se/historia/