Soundtoll Registers online

Har du skeppare i släkten? Passerade de Öresund?
Soundtoll Registers online webbsite

Danmark tog 1429-1857 ut tull för skepp som passerade Öresund. I äldre tid var svenska fartyg enligt vissa premisser tullbefriade men även dessa kan förekomma i rullorna. Från 1720 skulle svenska skepp alltid betala tull trots att den ena kustlinjen var svensk. Holländarna har intresserat sig för Öresundstullen med Groningens universitet i spetsen och registrerat de bevarade tullhandlingarna. Deras site för att söka i registren heter Sound Toll Registers online.

Det finns två databaser upplagda- 1497-1633 respektive 1634-1857 - beroende på att datastrukturen var olika. För oss släktforskare är naturligtvis uppgiften om skepparna (sjökaptenerna) av intresse. Totalt finns knappt 700 000 passager före 1634 och 1,5 miljon efter. Söker man på Stockholm som hemmahamn får man bara 200 träffar för den tidiga perioden men 33 000 träffar för den senare perioden.

Ett exempel är stockholmsbaserade skepparen Mattias Wree (Wrede) som med skeppet Der Friede den 3 april 1694 var på väg från Reval till Amsterdam, den 28 juli samma år från St Martin-de-Ré (Frankrike) till Reval och den 27 november samma år från Reval till Lissabon. Ibland kan man få reda på vilka varor som transporterades.

MattiasWrede.png

Självklart kan man finna skeppare från hela Östersjö-området. Det finns många skeppare från de tyska provinserna och från Baltikum. Det förekommer att personer som slog sig ner och blev borgare i en svensk stad dessförinnan varit skeppare och då kan dessa rullor ge uppslag till härkomsten.

Olof Cronberg

 

Relaterat innehåll