Släktforskartestamente

Hjälp dina anhöriga medan det finns möjlighet!
Släktforskartestamente

Dis erbjuder en enkel mall för att skriva ditt "släktforskartestamente" så att anhöriga kan hantera ditt material på önskat sätt. Lägg det bland dina viktigare papper hemma tillsammans med en säkerhetskopia från ditt släktforskningsprogram.

Släktforskartestamentet kan beställas från Dis, men också laddas ner som pdf-fil här