DIS Filbyter, Linköping. ”Guttormana” adel, präster, borgare och bönder

Anders Bockgård föreläser om Guttormarna som har sitt ursprung från Gärdsnäs by i norra Tjust härad på gränsen mot Östergötland och var länge trakten trogna. Under 1600-talet hade släkten en ledande ställning bland allmogen i Tryserums och Hannäs socknar och hedrades med en lång rad förtroendeuppdrag.                                                           

Det Stora Nordiska kriget med utskrivningar och hög beskattning innebar stora påfrestningar och flera gårdar gick släkten ur händerna. De första som efter kriget lämnade häradet för att söka sin utkomst utanför modernäringen var släktgrenen Hägerstrand som kom att bli en vitt spridd hattmakaredynasti under fyra generationer och med många ännu levande ättlingar.

Åren 1750-1850 blev en nedgångsperiod socialt genom stora överlevande barnkullar och upprepade hemmansklyvningar med minskad försörjningsbas. Men det finns undantag och några lyckades göra remarkabla klassresor. Johan Israel Ekström, som var sonson till en torpare i Ekhult i Tryserum, studerade till läkare och blev livmedikus hos prinsessan Sofia Albertina, för att slutligen adlas med namnet af Ekström.

Entré: 40 kr förmedlem 60 kr för icke medlem inkl. kaffe/te macka

Plats: Föreningshuset Fontänen.

Lokal: Vagnhallen Västra vägen 32.

Plats
Föreningshuset Fontänen, Västra vägen 32 Linköping i Vagnhallen.
Startdatum
Slutdatum