DIS Filbyter. Åtvidaberg. Soldatforskning

Kom och lyssna på Göran Åhäll som föreläser om de indelta soldaterna i vår bakgrund.

Indelningssystemet startade 1624 och i Claes Grills verk ”Statistiskt sammandrag af svenska indelningsverket”  finns allt om roteindelningen i Sverige. Det fanns 2470 rotar som höll med indelta soldater i hela Sverige och i Östergötland och i Kalmar län fanns 84 rotar. Med hjälp av rotesystemet kan man finna vilka soldater som var inskrivna i Generalmönsterrullorna. I dessa står det om soldaternas egenskaper till exempel längd, ålder, antal år de hade tjänat kronan och om eventuella andra egenskaper. I kavallerirullorna står det mer om hästarnas skick. Om de har en vit bläs, eller vilken färg de har etc.

 

Onsdagen den 11 september 2019 kl. 19.00

Biblioteket i Åtvidaberg

 Entré: 20 kr inkl. fika

Plats
Biblioteket i Åtvidaberg
Startdatum
Slutdatum