DIS-träff i Klippan

Marie Munke och Lena Ringbrant Ekelund hjälper dig med frågor om Disgen. Kontaktperson Marie Munke, marie@dis-syd.se, 0703 44 21 12.

Plats
Åsbo Släkt- och folklivsforskares lokal Sågenhuset Ängelholmsgatan 9 Klippan
Startdatum
Slutdatum