Dis Filbyter. Rena stenåldern!

Spåren efter stenålderns människor i Östergötland har under de senaste 20 åren blivit betydligt fler. Kunskapen har ökat både genom nya fynd men också med hjälp av nya naturvetenskapliga analyser: isotoper, strontium och inte minst DNA. Vi har nu en bra bild av hur människorna levde. Vad man åt. Vilka kontakter man hade med omvärlden. Vilka släktskapsband man hade. Området kring Mjölby är för stenåldersforskningen intressant på många sätt. Här finns många fynd, och platser från äldre stenåldern liksom gårdar från tidigaste bonde stenåldern.

Tom Carlsson, arkeolog vid Länsstyrelsen Östergötland föreläser om jägare och samlare, bönder och boskapsskötare i Östergötland under 12 000 år

Entré:30: - inkl. fika.

Plats
ABF Ostkupan Kanikegatan 15. Mjölby.
Startdatum
Slutdatum