DIS Filbyter. Källkritik och etik i släktforskning!

"Eftersom databasen är så stor är det nästan alltid någon annan som hittat personerna så man slipper söka igen"

Källkritik blir alltmer viktigt i dagens släktforskning i takt med alla uppgifter som cirkulerar på Internet, är våra uppgifter att lita på egentligen?

Vi diskuterar hur man kan bedöma riktigheten i uppgifter om våra anor.

Vi kommer också att diskutera etik i släktforskningen. Vilka uppgifter är lämpliga att lägga ut till allmän beskådan? Hur talar vi om de känsliga uppgifter som nästan alltid dyker upp?

Chris Bingefors föreläser om detta den 11 februari kl. 1800. 

Entré:30: - inkl. fika.

Plats
ABF Ostkupan Kanikegatan 15. Mjölby.
Startdatum
Slutdatum