DIS-träff i Eslöv

Tema: Patrik Hansson och Anders Larsson svarar på i förväg inskickade frågor. Frågorna skickas till eslov@dis-syd.se. Obligatorisk anmälan (ange datum i ämnesfältet). Kontaktperson eslov@dis-syd.se. Kostnad 40 kr inklusive kaffe, te och smörgås.

Plats
Medborgarhuset (sidoingång) Södergatan 29, tredje våningen, Eslöv
Startdatum
Slutdatum