DIS-träff i Lund

Tema; Hur spara och bevara släktforskningen, på papper eller digitalt? På externa minnen, molntjänster, på Internet eller i appar. Hur kommunicera med andra och dela med sig? Anmälan till Anders Lindberg, anders.lindberg@dis-syd.se, 0708 39 79 08. Kostnad 40 kr inklusive kaffe, te och kaka.

Plats
Arkivcentrum Syd, Fascikeln, Porfyrvägen 20, Lund
Startdatum
Slutdatum