DIS-träff i Malmö

Tema; Frågor om orter och källor. Kontaktperson och anmälan till Anders Lindberg, anders.lindberg@dis-syd.se, 0708 39 79 08. Högst 10 deltagare. Kostnad 40 kr inklusive kaffe och kaka.

Plats
SeniorNet Malmö/DIS Syd, Bellevue Park, Eddagatan 3, Malmö
Startdatum
Slutdatum