DIS Syds årsmöte 2021 på Zoom

Ordinarie  årsmötesförhandlingar. Årsmöteshandlingarna kommer att finnas på DIS Syds hemsida fyra veckor före mötet. Inget föredrag.

Plats
ZOOM på Internet
Startdatum
Slutdatum