DIS Filbyter. Digital föreläsning om prästfruars roll

Vid hans sida. Prästfrun som bondmora, församlingsmoder och medarbetare c:a 1800–1950

Birgitta Meurling, professor i etnologi Uppsala föreläser om prästfruns roll, som har skiftat i församlingen, genom århundradena. Vi tänker ofta på henne som makens assistent, involverad i syföreningar och söndagsskolor, bullbakande och kaffeserverande. Men så har det inte alltid sett ut. Präst och prästfru har samarbetat, men formerna har skiftat.

WEBBFÖRELÄSNING 50: -

Allt du behöver veta finns på hemsidan: DIS-Filbyter.se/föreläsningar

Plats
Digital föreläsning
Startdatum
Slutdatum