DIS Filbyter. Digital föreläsning om ammor och deras roll

Ammorna, dess verksamhet under 1700-1900-talet

Anna Tiberg-Knutas föreläser om yrket amma som var ett jobb som mer eller mindre försvann i samband med införandet av barnavårdslagar och moderskapspenning. Men under nära 200 år stod ogifta kvinnor i kö till dessa tjänster. Vilka var dom?

Att bli amma var ett vanligt sätt för kvinnor som fött utomäktenskapliga barn, att under de första månaderna ha en försörjning samt genom denna sedan kunna betala för att få sitt barn omhändertaget. Men för att bli godkänd som amma måste kvinnorna dock besiktigas. Hon skulle vara ren, gudfruktig, fri från sjukdomar och ha mycket mjölk i brösten.

WEBBFÖRELÄSNING 50: -

Allt du behöver veta finns på hemsidan: DIS-Filbyter.se/föreläsningar

Plats
Digital föreläsning
Startdatum
Slutdatum