DIS Filbyter, Åtvidaberg. Varför ska man välja DNA?

INFORMATION OM DNA M.M.

Leif Ax kommer att berätta om varför man ska göra ett DNA-test och vad är DNA och var finns det i kroppen?

Hur mycket DNA ärver man från sina föräldrar och från mor och farföräldrar?

Information om olika bolag som tillhandahåller DNA-test. Kan man föra över testresultatet till andra testbolag?

Visa olika testbolag live och testade personer som har hittat mig med sitt DNA-test. Och visa om jag är släkt med ismannen Ötzi.

Kaffe och frågestund efter föreläsningen 

20 kr för kaffet.

Plats
Biblioteket i Åtvidaberg, Fabriksgränd 4
Startdatum
Slutdatum