DIS Filbyter, Mjölby. Föreläsning om Mjölby och järnvägen 150 år

Christer Brimalm föreläser om Mjölby och järnvägen

Den 15 september 1873 kom järnvägen till Mjölby, då delen Linköping-Mjölby av dåvarande Östra stambanan öppnades för trafik. I slutet av samma år öppnades Hallsberg-Motala-Mjölby Järnväg och trafik kom också igång på första biten vidare söderut på stambanan. Järnvägen har sedan dess i hög grad präglat Mjölby och kraftfullt bidragit till utvecklingen från en Kvarnby till en livskraftig modern stad och kommuncentrum.

Föredraget kommer att illustreras av ett rikt bildmaterial av delvis unika foton.

Entré: 30 kr inkl. fika

 

Plats
ABF Ostkupan Kanikegatan 15 Mjölby
Startdatum
Slutdatum