DIS Filbyter, Linköping. Föreläsning om den svenska järnvägen genom 200 år.

Robert Herpai. intendent på Statens maritima och transporthistoriska museer, Gävle föreläser om ”Järnvägens historia hur järnvägen har utvecklats de senaste 100 åren”.

Vi får en resa genom tid och rum samt förklaringar av vissa skeenden som är centrala i historien. Hur det började, fortsatte med SJ som den stora dominerande aktören och dess motpart, de privata järnvägarna fram till dagens järnväg. När var det som mest järnväg, hur många anställda var det som mest mm

Torsdagen 23 mars 18.00

Lokal: Bergqvist live och ZOOM Fontänen Linköping

Allt du behöver veta finns på hemsidan: DIS-Filbyter.se/föreläsningar

Plats
Föreningshuset Fontänen och ZOO;
Startdatum
Slutdatum