DIS Filbyter, Linköping. Föreläsning om Vadstena och Skänninges avrättningsplatser.

Arkeolog Emma Karlsson föreläser om arkeologi på Vadstena och Skänninges avrättningsplatser.

Torsdagen 30 november 2023 kl. 18.00 i Föreningshuset Fontänen live och via ZOOM.

Arkeolog Emma Karlsson från Östergötlands museum, berättar om två av Sveriges mest väl undersökta avrättningsplatser.

På platserna har en mängd gravar och skelettdelar hittats. Vad kan lämningarna berätta om dåtidens rättskipning? Skiljer sig gravläggningarna från den på kyrkogårdar?

Under föredraget kommer vi även se närmare på vilka arkeologiska metoder och analyser som används.

Föreläsningen är gratis!

Allt du behöver veta finns på hemsidan DIS-Filbyter.se/föreläsningar

Plats
Föreningshuset Fontänen, Linköping och via ZOOM
Startdatum
Slutdatum