DIS Filbyter, Linköping. Föreläsning om källor till de obesuttnas historia.

Albin Lindqvist talar om ”Källor till de obesuttnas historia.”

Torsdagen 28 september 2023 kl. 18.00 i Föreningshuset Fontänen live och via ZOOM.

De förhållandevis sentida spåren efter de obesuttna – som torpare, backstugusittare, hantverkare och arbetare – finns överallt i jordbrukets, skogens och städernas landskap, men har sällan uppmärksammats av den traditionella arkeologin. Ändringen av kulturmiljölagen 2014 innebär att lämningar som etablerats före 1850 kan vara lagskyddade vilket ger nya möjligheter att även de obesuttnas kulturarv uppmärksammas och ges en mer framträdande plats i historieskrivningen.

Föreläsningen är gratis!

Allt du behöver veta finns på hemsidan DIS-Filbyter.se/föreläsningar

Plats
Föreningshuset Fontänen, Linköping och via ZOOM
Startdatum
Slutdatum