DIS Filbyter, Linköping. Föreläsning om brännvin, arsenik och brist på bevis

Arkeologen Ann-Charlott Feldt förläser om ett tragiskt äktenskap

Berättelsen om ett tragiskt äktenskap speglat i rättegångshandlingar och andra källor.

För 25 år sedan upptäckte Ann-Charlott en anteckning efter sin farfars namn i husförhörslängden. Den låg och gnagde under många år men det blev aldrig tid att ta tag i den. Sedan kom de nyfotograferade kyrkböckerna i Arkiv Digital och ett försök att förstå vad som hade hänt gjordes men utan några framsteg. Så förra året fanns plötsligt den rätta domboken fotograferad. Men var det mord, självmord eller en olyckshändelse?

Föreläsningen är gratis!

 

 

Plats
Föreningshuset Fontänen, Linköping och via ZOOM
Startdatum
Slutdatum