DIS Syd, Digitalt DIS Syd café

Digitalt café som baseras på inkomna frågor från deltagarna.

Du kan skriva frågan i samband med din anmälan eller maila till anders.lindberg@dis-syd.se

Anmälan senast dagen innan träffen via formulär på vår hemsida www.dis-syd.se

Plats
Digitalt via Zoom
Startdatum
Slutdatum