Digitalt DIS Syd café

Träffen baseras på de frågor som ni önskar och ställer vid anmälan.
Anmälan senast dagen före via formulär i kalendern på DIS Syds hemsida www.dis-syd.se

Plats
Digitalt via Zoom
Startdatum
Slutdatum