DIS FILBYTER, Motala. Föreläsning om att släktforska i Finland

För en svensk släktforskare är det enkelt att forska efter anor i Finland. Myndigheter och kyrkobokföring använder svenska minst fram till 1880 trots att den östra svenska landhalvan blev ryskt storfurstendöme 1809.

Föredraget ger introduktion till att forska i Finland tillräckligt för att du kan börja forska över nätet på egen hand. Lite historia, många finska databaser, lite kurs i finska språket och en lathund för att hitta källor presenteras. Föreläsningen är gratis

För dig som vill fördjupa dig i att forska i Finland ger DIS-Filbyter en kurs vid två tillfällen på Fontänen i Linköping 25/9 och 2/10 båda tillfällen 09.00-12.00

Måndag 16 september 2024 14.00

Plats: Biblioteket Motala

Reservation för ändringar, så titta gärna någon dag innan på Dis-Filbyters hemsida dis-filbyter.se

Plats
Biblioteket i Motala
Startdatum
Slutdatum