Andra plattformar

Hur fungerar Disgen 2016 på andra plattformar än Windows?
Handledning - andra plattforma

Fungerar Disgen 2016 i Linux?

Vi har haft testare som haft framgång med Disgen 2016 under betatesterna. Vänd dig till en Linux-faddrar som kan bistå med råd och dåd.

Fungerar Disgen på Mac?

Disgen är skrivet för Microsoft Windows och fungerar därför inte rakt av på en Mac. Man kan välja mellan en Windows-emulator eller att paketera Disgen i skal. Det finns olika lösningar med emulator, Parallels är en, CrossOver och Wineskin är andra, men vi har inte testat någon särskild lösning under utvecklingen av Disgen. Vissa funktioner, exempelvis säkerhetskopiering, kanske inte fungerar.

Vänd dig till en Apple/Mac-faddrar som kan bistå med råd och dåd.

Återkoppling

Du får gärna dela med dig av dina egna erfarenheter så sprider vi dem vidare.

Relaterat innehåll