Bygga en Antavla

Antavlan på skärmen ger en god översikt över många generationer. Så här bygger du den.
Handledning - Bygga en Antavla

Antavlan byggs från familjeöversiktens centrumperson som är proband. Välj vem du ska ha som proband i antavlan.

bygga-antavla-1000.jpg
Ikonen Bygg antavla
  • Utgå från familjeöversiktens vänstra sidas verktygspanel och välj Bygg antavla eller
  • Högerklicka på Centrumpersonen och välj Bygg antavla eller
  • Huvudfönstrets meny: Skapa > Bygg antavla eller
  • Tryck F4 - tangenten från skrivbordet

Syns inte Verktygsfältet på familjeöversiktens vänstra sida klicka på Visa i menyraden och sätt en bock för Verktygsfält.

bygga-antavla-1070.jpg

Antalet generationer

Kryss i rutan för obegränsat tar med alla generationer som finns registrerade. Krysset döljer också rutan för Antal.

Det går att begränsa Antalet i rutan. Där visar hur många generationer som du vill ha med. För att kunna se den och fylla i den måste krysset i rutan för Obegränsat tas bort.

Programmet är byggt för att klara 58 generationer

Anförluster

Väljs Hänvisa till anförluster blir anor som förekommer flera gånger i antavlan bara redovisade med sina anor i sin första förekomst och på övriga ställen blir anan grönmarkerad, i fönstret för antavlan som visas i huvudfönstret. I utskrifter presenteras en hänvisning till Anförlust se sida (sidnumret) där personen förekommer första gången.

Väljs Tag med anförluster presenteras personen som förekommer flera gånger i antavlan med sina anor på alla ställen.

Välj föräldrar

Välj vilka föräldrar som tavlan ska byggas från. Antingen kan man få antavlan med de föräldrar man valt som första föräldrapar i föräldrapanelen i personöversikten. De står överst. Det gäller varje generationer bakåt.  Eller så kan man få en strikt biologisk tavla.


I Disgen 2016 finns inte detta val utan där byggs antavlan alltid enligt principen första föräldrapar.


Numrering

Numrering kan göras enligt olika system. De är uppbyggda för att presentera personers nummer och generationsnummer och räknas med utgångspunkt från centrumpersonen, dvs. probanden. Numreringen syns vid utskrifter. Ansedlarna får det nummer som personerna har fått i den just byggda antavlan. Vill du byta system för numreringen så måste du bygga om antavlan.

- Hager: proband I:1, I:2 ... är satt som standard.
- Kekule von Stradonitz: 1. 2. 3 ... är en löpande numrering genom hela tavlan.  Probanden får nr 1. Används ofta av DNA-forskare för enklare jämförelse med andra forskares träd.
- Löpande genom hela tavla ger probanden nr 0.

Gör ditt val och välj OK. 

bygga-antavla-1100.jpg

Fönstret Antavla [ Grupp 1] öppnas med 5 st. (0-4) generationer synliga.

Visning av tavlan i fönstret

Högerklicka och välj öka antalet visade generationer en gång till 6 st (0-5). Tangentbordskommandot + och – kan användas för att öka eller minska antalet generationer. Generation 0 är då centrumperson. Aktiv person i antavlan har ett gult bakgrundsfält. Generation 1 är centrumpersonens föräldrar.

En s.k. rullningslist finns i högra kanten av fönstret för förflyttning upp/ned och längst ned i fönstret för förflyttning åt sidorna.

Ibland visas en blå horisontell linje för att indikera att flera anlinjer inte finns i tavlan.

Anförlust

Har du valt att ta med anförluster när du bygger antavlan så kommer personer som förekommer flera gånger i antavlan att visas med ett grönt bakgrundsfält. Deras anor visas inte. De visas där de förekommer för första gången i antavlan.

Personidentitet

När muspekaren förs över personerna, visas en "hint" där du även ser personidentitetsnumret.

Högerklicka på en person så kommer valbara alternativ fram.
bygga-antavla-1200.jpg

Ändra notis: Öppnar fönstret med personens personöversikt.
Det går lika bra att markera personen och trycka på mellanslagstangenten.

Inställningar för visning av tavlan i fönstret

Visa namnet under markören i eget fönster: "Hinten" visas när du pekar på personen.

Öka antalet visade generationer: Standarden 4 Generationer utökas till att visa 5 i fönstret.

Markera en person i 5:e generationen och välj öka antalet visade generationer så komprimeras antavlan ytterligare.

Minska antalet visade generationer: Återgång till 4:e Generationen i fönstret för Antavlan.

Inställningar vid utskrift av tavlan

Undertryck denna gren vid utskrift: Tar inte med personens anor dvs. gren på släktträdet.

Ta med denna gren vid utskrift: Återställer det undertryckta.

Skriv från och med markerad person: Startar utskriftsfunktionen från markerad person.

Listor

  • Till listan över senaste personer
  • Till listan över favoriter
  • Skapa söklista med personerna i tavlan
  • Utöka söklistan med personerna i tavlan
  • Skapa söklista med markerad person
  • Utöka söklistan med markerad person

Sammanfattning

Fönstret antavla underlättar överblicken och bearbetningen av anorna. Utskriften sammanställer och presenterar det som registrerats.

Personerna i antavlan kan läggas i en söklista som kan utökas exempelvis med partner och barn. Sen kan söklistan användas för utdrag och exporter av olika slag. Allt utifrån det behov du har.

 

Relaterat innehåll