Kartor anpassade för Disgen

Sammanställning över alla digitala historiska kartor som anpassats för användning i Disgen. Nu finns även de anpassade kartorna över Danmark med i listan längst ned. Handla i DIS webbshop!
Äldre kartbild över Linköping

Kartorna finns att köpa i vår webbshop via länken USB på respektive karta.


Sverige

Häradsekonomiska kartor för Disgen (1:20 000) 

USB Stockholms län (AB)

USB Uppsala län (C)

USB Södermanlands län (D)

USB Östergötlands län (E)

USB Gotlands län (I) 1939 - 1940 (Ekonomiska kartor)

USB Blekinge län (K)

USB Kristianstad län (L)

USB Malmöhus län (M)

USB Hallands län (N)

USB Göteborgs och Bohus län (O) 1932 - 1939 (Ekonomiska kartor)

USB Älvsborgs län (P)

USB Skaraborgs län (R)

USB Värmlands län, norra delen (S)

USB Värmlands län, södra delen (S)

USB Örebro län (T) med södra Dalarna

USB Västmanlands län (U)

USB Sockenkartor, Västernorrlands län (Y)

USB Sockenkartor, Jämtlands län (Z)

USB Norrbottens län (BD)

Topografiska kartor för Disgen

USB Sverigekartor (1:1 milj)

USB Röda kartan (1:250 000)

USB Blå kartan (1:100 000)

USB Gröna kartan (1:50 000)

Äldre ekonomiska kartor för Disgen (1:10 000 några i 1:20 000)

USB Stockholms län (AB) 1951-58

USB Uppsala län (C) 1951-61

USB Södermanlands län (D) 1947-58

USB Östergötlands län (E) 1944-48

USB Jönköpings län (F) 1950-59

USB Kronobergs län (G) 1944-52

USB Kalmar län (H) 1941-45

USB Gotlands län (I) 1977-80

USB Blekinge län (K) 1969-73

USB Kristianstad län (L) 1970-74

USB Malmöhus län (M) 1969-71

USB Hallands län (N) 1959-68

USB Göteborgs och Bohus län (O) 1961-75

USB Älvsborgs län (P) 1959-63

USB Skaraborgs län (R) 1954-62

USB Värmlands län (S) 1962-69

USB Örebro län (T) 1948-57

USB Västmanlands län (U) 1951-64

USB Kopparbergs län (W) 1964-73

USB Gävleborgs län (X) 1954-58

USB Västernorrlands län (Y) 1959-73

USB Jämtlands län (Z) 1977-80

USB Västerbottens län (AC) 1959-82 

USB Norrbottens län (BD) 1946-76

Fältmätningsbrigadens karta över Skåne 1820

USB Skånska rekognoseringskartan för Disgen År 1820 (1:20 000)

Generalstabskartor för Disgen: Södra verket (1:100 000)

Uppdelad i sammanslagna län

USB AB, E, D och I län

USB F, G och H län

USB K, L, M och N län

USB O, P och R län

USB S, T, U och C län

USB W och X län

Generalstabskartor för Disgen: Norra verket (1:200 000 och delvis 1:50 000)

Uppdelad i sammanslagna län

USB Västerbottens län (AC) 1891-1916

USB Norrbottens län (BD) 1887-1903

USB Västernorrlands län (Y) 1903-10

USB Jämtlands län (Z) 1899-1918

Täckningskartor

Häradsekonomiska kartan

disgen-kartor-HEK.png
Län med häradsekonomisk karta

Topografiska kartor

Topo-Disgen-tackning.png
De olika topografiska kartorna

Generalstabskartan 

GSK-bladindelning-sodra.jpg
Generalstabskartor för Disgen Södra verket
GSK-bladindelning-norra.jpg
Generalstabskartor för Disgen Norra verket

 

Danmark

USB Nord Jylland

USB Mitt Jylland

USB Syd Jylland med Fyn

USB Själland och Lolland-Falster med Bornholm

USB Samling med alla områden