Gratis kartor för nedladdning

Här finns en samling gratis kartor som är färdiga att ladda ner till din dator och installera i Disgen. För installationsanvisningar, se längre ner på sidan.

Nya Sverigekartan
Exempel från Sverigekartan

Kartor för nedladdning

Här finns en samling kartor som är färdiga att ladda ner till din dator och installera i Disgen.

För installationsanvisningar, se längre ner på sidan.

Kartorna är uppdaterade i juli 2018.

Nya Sverigekartan

Sverigekartan är en rasterkarta i skalan 1:1 000 000 med projektion RT90. Kartan är i jpg-format och har klippts ner till två översiktsdelar och 9 st delkartor och de har geokodats (anpassats) för användning i Disgen.

Kartorna kan utgöra ett bra komplement som bakgrundskarta på Disgens gröna grundkarta. Kartans skala medger inte något stöd att identifiera enskilda byar eller gårdar men kan ändå ge en bara översikt av dagens större vägar och tätorter. Vid importen av Sverigekartan placeras kartbladen i lager 4 med zoomintervallet 1-21 med bästa upplösning på nivå 19.

Kartorna är gratis tillgängliga och fria att utnyttja. Kartorna är paketerade i en zipad fil. Packa upp filen och kopiera in allt under mappen ”SVE” i ”MapSpace”:

Röda kartan

Översiktskartan eller Röda kartan är  i skalan 1:250 000 med projektion RT90. Kartan är i jpg-format och har klippts ner i mindre delar och geokodats (anpassats) för användning i Disgen. Kartorna kan utgöra ett bra komplement som bakgrundskarta på Disgens gröna grundkarta. Vid importen av Röda kartan placeras kartbladen i lager 4 med zoomintervallet 22-25 med bästa upplösning på nivå 24. Om du har importerat både Sverigekartan och den Röda kartan och zoomar från nivåerna 21 till 22 kommer alltså kartorna från Sverigekartan automatiskt att ersättas av bladen från den Röda kartan.

Kartorna är gratis tillgängliga och fria att utnyttja. Kartorna är paketerade länsvis i satser om 4 - 42 kartblad i högst varierande storlekar (3 -77 MB):

 

Digitala historiska kartor att köpa

I vår webbshop finns andra typer av historiska kartor som är minst lika intressanta och prisvärda att köpa.

Här kan du läsa mer om de olika karttyperna som DIS erbjuder, sockenkartor, häradsekonomiska kartor, generalstabskartor och historiska stadskartor.

Installation i Disgen

  1. Kontrollera först (i menyn Hjälp | Om Disgen...) att du verkligen har Disgen 8.2 eller senare.
  2. Hämta önskade paket (se länkar ovan).
  3. Packa upp zipfilerna i valfri mapp, dock inte DgMap i Disgens datamapp.
  4. Starta Disgen och öppna ett kartfönster.
  5. Peka i kartan med musen och högerklicka.
  6. Klicka på menyalternativet Välj underlagskartor.
  7. Klicka på knappen Importera … under den vänstra listan.
  8. Leta upp mappen med kartpaketets filer och markera kartdatafilen (paketnamn.dgk)
  9. Klicka på Öppna.

Kartpaketet installeras i Disgen och är sedan klart att använda.
Välj kartblad och flytta detta till listan över visade kartor till höger.
Det valda kartbladet visas i fördefinierat zoomintervall.

Relaterat innehåll