Gratis kartor för nedladdning

Här finns en samling gratiskartor som är färdiga att ladda ner till din dator och installera i Disgen. För installationsanvisningar, se längre ner på sidan.
Nya Sverigekartan
Exempel från Sverigekartan

Underlagskartor för nedladdning

Här finns en samling underlagskartor som är färdiga att användas i Disgens karta och ge en bättre bild av Sveriges yta än den enkla enfärgade grundkartan med sina gränser.

För att kartorna skall bli tillgängliga i Disgen, skall de kopieras till ett Kartförråd (Disgen 2018 och senare). Använd inte mappen DgMap i din datamapp.

Om du inte redan har ett utpekat kartförråd på din hårddisk, hittar du anvisningar om hur du skapar ett sådant i kartans handledning. Under rubriken ”Kartförrådet skapas”.

För Disgen 2021 och 2023.
För Disgen 2019 (2018).

Efter varje ändring av innehållet i Kartförrådet måste du Uppdatera kartdatabasen i Disgen, se respektive handledning.

Nya Sverigekartan

Sverigekartan är en rasterkarta i skalan 1:1 000 000 med projektion RT90. Kartan är i jpg-format och har klippts ner till två översiktsdelar och 9 stycken delkartor och de har  anpassats för användning i Disgen.

Kartorna kan utgöra ett bra komplement som bakgrundskarta på Disgens gröna grundkarta. Kartans skala medger inte något stöd att identifiera enskilda byar eller gårdar men kan ändå ge en bara översikt av dagens större vägar och tätorter. Vid importen av Sverigekartan placeras kartbladen i lager 4 med zoomintervallet 1-21 med bästa upplösning på nivå 19.

Kartorna är gratis tillgängliga och fria att utnyttja. Kartorna är paketerade i en zipad fil. 

Extrahera zip-filen och kopiera innehållet till kartförrådets mapp:
../MapSpace/SVE/ med Utforskaren.
Resultatet blir så här:
../MapSpace/SVE/SVE_Landskarta – 1 000 000/SVE_Sverige_2005

Rättad och uppdaterad Vägkarta (Röda kartan)

Vägkartan är i skalan 1:250 000 med projektion RT90. Kartan är i jpg-format och har klippts ner i mindre delar och har anpassats för användning i Disgen. Kartorna kan utgöra ett bra komplement som bakgrundskarta på Disgens gröna grundkarta. Kartorna är paketerade länsvis i satser om 4 – 42 kartblad i ett kartpaket och storleken på paketen varierar (5 – 79 MB)

Vid importen av Vägkartan placeras kartbladen i lager 4 med zoomintervallet 22 - 25 med bästa upplösning på nivå 24. Om du har både Sverigekartan och Vägkartan tillgängliga och zoomar från nivåerna 21 till 22 kommer alltså kartorna från Sverigekartan automatiskt att ersättas av bladen från Vägkartan.

Även dessa kartor är gratis tillgängliga och fria att utnyttja.

Om du inte redan i Kartförrådet har mappen:
../MapSpace/SVR/SVR Vägkarta – 250.000 
får du själv skapa denna mapp med hjälp av Utforskaren.

Ladda ned kartpaketet för önskat län.
Extrahera zip-filen där den är sparad och kopiera in kartpaketet i kartförråds mappen ../MapSpace/SVR/SVR Vägkarta – 250.000

Resultatet för Stockholms län ser ut så här.

Digitala historiska kartor att köpa

I vår webbshop finns andra typer av historiska kartor som är minst lika intressanta och prisvärda att köpa.

Här kan du läsa mer om de olika karttyperna som DIS erbjuder, sockenkartor, häradsekonomiska kartor, generalstabskartor och historiska stadskartor.

Relaterat innehåll