En bild säger mer än tusen ord?

Se hur en enkel användning av kartor lyfter din artikel eller släkttavla.
Exempel på anors utbredning i Östergötland
Exempel på anors utbredning i Östergötland

Visst säger en bild mer än tusen ord? Eller hur? Bra hembygdsböcker och artiklar innehåller en karta så att man snabbt och enkelt kan orientera sig i världen för att se hur intressant innehållet kan tänkas vara. Samma sak gäller för antavlor som publiceras i olika föreningstidningar och släktböcker. Eftersom det inte så vanligt som man skulle önska sig så vill jag puffa för det.

Med hjälp av Disgen är det smidigt att visa var personerna i tavlan har rört sig under sitt liv. Resultatet beror naturligtvis på hur många händelser med koordinatsatta orter du har använt för personerna i tavlan. Men även om du har få händelser eller koordinatsatta orter ger de ändå en bild av i vilka trakter som finns i tavlan.

Senaste tiden har jag fått tre tavlor publicerade i ÖGF-Lövet, medlemsblad för Östgöta Genealogiska Förening, med framstående östgötska fotbollstjejer. Urvalet byggde på att de var födda i Östergötland och såg ut att ha östgötska rötter i flera generationer. Naturligtvis hoppades jag att deras anor skulle komma från socknar som jag forskat i tidigare. Mina förväntningar överträffades med råge och det visade sig att vi hade flera gemensamma anor.

Släktöversikt med kartans hjälp

De tre exemplen med fotbollstjejerna visar på anor i västra länsdelen som matchar min egen släkt- och hembygdsforskning på ett bra sätt. Jag tänker då främst på kommunerna Boxholm, Mjölby, Motala, Vadstena och Ödeshög men även på närliggande Tranås kommun. Jag använder de tre antavlorna som exempel för att åskådliggöra att de har lite olika geografisk spridning. Ingressbilden ovan visar deras gemensamma ursprung. Bilderna är framtagna med hjälp av Disgen 2018.

karta-JessicaS.JPG
Första exemplet

 

karta-JonnaA.JPG
Andra exemplet

 

karta-StinaB.JPG
Tredje exemplet

Hur gör du?

Under forskningsarbetet är det bra att du ser till att orterna du använder är koordinatsatta. När du är klar med forskningen så bygger du en antavla och öppnar kartfunktionen  I vänstermenyn finns val för att visa händelser för den byggda tavlan eller söklistan om du vill kombinera flera tavlor. Dessutom måste du se till att "Visa orter för valda notiser är markerad". I högra delen kartfönstret finns möjlighet att välja visning av gränser, orter och symboler. Experimentera för att se vad som passar dig bäst. Med hjälp av kartinställningar för personvisning (högerklick) kan du välja vilka notistyper som ska visas. I exemplen ovan har jag nöjt mig med att visa kommungränser för att inte få det för plottrigt. Om du zoomar in ett mer begränsat geografiskt område så kanske andra inställningar passar bättre.

karta-installning.JPG
Inställningar för exemplen
karta-installning-ortsvisning.JPG
Inställning av notistyper för ortsvisning

Läs mer

Den inbyggda hjälpen i Disgen når du med funktionstangenten F1 i de olika fönstren och där kan du läsa för sammanhanget relevant hjälp. Handledningen på webben är oftast mer omfattande.

 

Relaterat innehåll