Mer om kartor och ortsnamn

Topografiskt register på Riksarkivet (TORA) är ett projekt som rör Sveriges historiska bebyggelse. (Författare Christina Claeson)
1600-talets geometriska kartor

Riksarkivet håller på att ta fram ett topografiskt register som är en riktig guldgruva för den som gillar kartor.  På hemsidan står det att 


” Den grundläggande uppgiften som går att söka på är historiska bebyggelseenheter (byar och motsvarande enheter). Dessa är till största delen lokaliserade utifrån 1600-talets geometriska kartor. Träffarna visas direkt på kartan. De kan också visas i en lista.
Punkterna (koordinaterna) i kartgränssnittet markera var byarna låg. Omkring hälften av byarna och gårdarna i det äldre jordbrukssamhället ingår i TORA idag (ca 26 000 koordinater). För varje bebyggelseenhet är följande uppgifter registrerade: namn, precision, källa (historisk karta), koordinat. Namnen följer modern stavning (efter dagens karta). Om inte namnet finns kvar idag citeras eller normaliseras namnet utifrån äldre kartor och skriftliga källor.
”  

Det finns fler möjligheter att söka på information.

Ett exempel ifrån Värmland:

Tora-1100.png

Hemmanet Kalleboda, mitt ute i skogen på väg mot Glava. Om du klickar på den svarta ikonen vid orten kommer det upp en informationsruta.

Tora-1200.png
Tora-1300.png

Som synes finns det mer information här!
Klickar man på namnet kartakt så kommer man till projektet äldre geometriska kartor.  

På de här sidorna är det risk att bli sittande länge.  

Relaterat innehåll