Årets kartklappar är här!

Häradsekonomiska kartan över Älvsborgs och Skaraborgs län är nu klara!
Kartserien för Disgen är komplett.
Äntligen är vi i mål!
Nya kartskivor

Anpassningen av de häradsekonomiska kartorna för Disgen är avslutad! Det började med planering och metodstudier hösten 2012. I januari 2013 började vi utbildning och några månaders inkörning för våra ca 6-8 medarbetare på Supportstugorna i Linköping och Norrköping. Sedan har arbetet fortlöpt med insatser av dessa och ett antal DIS-medlemmar. Under 4 års arbete har 14 läns ca 1 600 kartblad bearbetats och resultatet är 15 volymer med tillsammans ca 16 000 kartbilder för Disgen. Totalt ingår ca 34 000 filer på dessa DVD och USB. Utöver kartfilerna ingår ca 660 dokument med häradsbeskrivningar för respektive län.

Ett stort och varmt tack till alla inblandade för fina insatser!

Dessutom finns nu Generalstabskartans alla 103 existerande blad ur Södra Verket, från Ystad till Söderhamn, tillgängliga som skannade filer.

I vår webbshop finns andra typer av historiska kartor som är minst lika intressanta och prisvärda att köpa. Här kan du läsa mer om de olika karttyperna som DIS erbjuder, sockenkartor, häradsekonomiska kartor, generalstabskartor och historiska stadskartor.

 

Relaterat innehåll