Diskulogen nr 21 1991

Innehållsförteckning och länk till tidningen i pdf-format.
Innehållsförteckning och pushar för utvalda delar av innehållet

Läs tidningen - klicka på: Diskulogen nr 21 (10,2 MB)

Innehåll

 • 2    Ordföranden har ordet
 • 3    Några rader från redaktionen
   
 • 3    DISGEN version 5 för IBM PC på väg
 • 3    Lokalhistoriska databasen
 • 4    Projekt CLAES
 • 4    DISBYT, en genväg för DISGEN-användare
   
 • 7    De finska bidragen till Nordiska Symposiet
 • 8    Personerna bakom tävlingsbidragen
 • 9    För 10 år sedan
   
 • 13   DIS Family
 • 15   Nya medlemmar
 • 16   Från Östlig horisont DIS PLAY
   
 • 16   Får vi resentera
 • 16   Forskarkontakten
 • 17   Pressklipp

 

Diskulogen nr 20  ※ Diskulogen nr 22 ➡