Diskulogen nr 112 2016

Innehållsförteckning och länk till tidningen i pdf-format.
En pylon från Högakustenbron som är en hängbro. Pylonen är 182 meter. Man ser träden under och den isklädda älven och i bakgrunden låga snöklädda berg. Himlen är klarblå och endast tunna molnslöjor finns i fjärran.

Diskulogen nr 112 (3,7 MB)

Innehåll

 • 3    Ledaren
 • 4    Kort & Gott
 • 5    Ladda ner Disgen 2016
   
 • 6    Årsmötet: Lantmäteriet
 • 8    Årsmötet
 • 10  Verksamhetsberättelse
   
 • 13  Historiskt klimat
 • 16  Snattare på Alventorp
 • 19  Macspalten
   
 • 20  Nu är Disgen 2016 här
 • 22  Livet som testledare
 • 24  Googlesökning
 • 25  Insändare
 • 26  Dis Forum
 • 27  DNA-krönika
 • 28  Faddrarna i Disgen
 • 31  Distriktsindelningen
 • 32  Utforska genogram
   
 • 36  Avlidna medlemmar
 • 39  Medlemsbutiken
 • 40  Faddrar & Disbytombud
 • 41  Styrelsen
 • 42  Regionföreningarna