Diskulogen mars 2020 (nr 128)

Innehållsförteckning och länk till tidningen i pdf-format
DIS föreningstidning Diskulogen. Bild: gammal röd högloftsstuga i två delar, en låg med hög skorsten i sten och en hög.

Läs tidningen - klicka på: Diskulogen nr 128 (5,3 MB)    

Innehåll

 • 3    Ledaren
 • 4    Kort & Gott
 • 6    Verksamhetsberättelse
 • 10  Dis ekonomi
 • 11  Släktskap
 • 12  Socknar och församlingar
 • 15  Sekretess för internet
 • 16  Fackföreningar och strejk
 • 18  Vänskapsband
 • 23  DNA-krönika
 • 26  Dis verksamhetsledare
 • 30  Färglägg gamla foton
 • 32  Genetisk genealogi
 • 35  Dis webbartiklar!
 • 35  Avlidna Dis-medlemmer
 • 37  Nya böcker
 • 38  Insändare
 • 39  Dis medlemsbutik
 • 40  Funktionärer
 • 42  Regionföreningarna