Diskulogen december 2020 (nr 131)

Innehållsförteckning och länk till tidningen i pdf-format
DIS föreningstidning Diskulogen. För släktforskare. Bild: Kyrkogård med krattade grusade gravar omgärdade av låga buxbomhäckar och några höga svarta gravstenar.

Läs tidningen - klicka på: Diskulogen nr 131 (6,6 MB)    

Innehåll

 • 3    Ledaren
 • 4    Kort & Gott
 • 5    Kallelse årsmöte
 • 6    Digitala arrangemang
 • 12  Att släktforska med Mac
 • 16  Aktiebrevsamlande
 • 17  Ingen dans på rosor
 • 21  DNA-krönika
 • 22  Disgen och DNA
 • 26  Etnicitetskartor
 • 29  Berätta om pandemin
 • 30  Min fostran - Gud ser allt
 • 32  Nya Disbytfiler
 • 34  Handskriftsavläsning
 • 35  Insändare
 • 37  Nya böcker
 • 38  Mayflower 400 år
 • 38  Avlidna Dis-medlemmar
 • 39  Dis medlemsbutik
 • 40  Funktionärer
 • 42  Regionföreningarna