Nytt verktyg, DisbytMatch

DisbytMatch ett hjälpmedel för att tolka dina filer från Disbytombudet.
DisbytMatch har skapats för att du på ett enkelt sätt skall kunna sortera eller selektera fram andra medlemmar som också lämnat Disbytutdrag, med personer som du också släktforskar på.
DisbytMatch

DisbytMatch är ett nytt verktyg som hjälper dig att tolka ditt svar du får från Disbytombudet när du skickat in ett Disbytutdrag.

Ett verktyg som gör att du snabbt kommer i gång med att analysera ditt Disbytutdrag.

Det är enkelt att använda. Skapat med Excel vilket underlättar arbetet.

Träffsäkert
Du får bara träff på dem som du har i din släktforskning
Du kan göra sökningar i DisbytMatch som du inte kan göra i Disbyt
Du kan koncentrera sig på träffar där du matchar mest.

Underlättar vid kontakter med andra släktforskare.

Se mer på sidan om DisbytMatch.

Relaterat innehåll