Registrera en relationshistoria i Disgen 2016

Tänk om du gifter om dig för att senare återuppta den första relation. Hur gör du då?
Familjeöversikt med flera relationer
Familjeöversikt med flera relationer och barnen i dessa

Anders och Eva blev förälskade redan under gymnasietiden. Efter skolan flyttade de samman. När första barnet var på väg beslöt de att gifta sig.  Efter två år var det dags igen. Men på en konferens föll Anders för Frestelsen som blev gravid.  Eva begärde då skilsmässa och Anders flyttade ihop med Frestelsen. Efter ett tag gifte de sig och fick ett andra barn. Strax därefter dog Frestelsen. Anders började åter träffa Eva och de bestämde sig för att gifta sig igen och i det äktenskapet fick de ännu ett barn.

Hur ska man bäst registrera detta i Disgen? Här bjuder Disgen 2016 på större möjligheter att i relationsöversikten redovisa händelseförloppet. Vi bör nu ha klart för oss att familjeöversikten inte är en kronologisk redovisning utan en redovisning av olika relationer och barnen i dessa. I Anders personöversikt ovan redovisas förhållandena med två partner och alla hans barn i dessa relationer.

reg-rel-1100.png
Personöversikten - här redovisas en persons partners och alla barn i dessa relationer 

 

reg-rel-1200.png
Relationsöversikten - visar hur ett pars relationer utvecklats under åren och barnen som kommit i den

I relationsöversikten för Anders och Eva har vi nu möjlighet att redovisa hur deras relation utvecklats genom åren. Här finns tre paneler som visar partner i relationen, barnen som kommit till i den. I panelen relationshistoria kan man lägga till de notiser som behövs för att beskriva utvecklingen. Notera här att jag vid registreringen av första relationen först valde standard relationen Gift, för att sedan i Giftesnotisen skriva in Förälskelse, som nu kommer att skrivas ut. Vill man gå tillbaka till standard klickar man  på knappen Original. I Anders relation till Frestelsen kan man på motsvarande sätt redovisa deras historia.

reg-rel-1300.png
Relationsöversikt för Anders och Frestelsen

I Anders ansedel redovisas hans öden på följande sätt. Först ser vi de olika relationerna med Eva följt av relationerna med Frestelsen. Barnen redovisas samlat med sina helsyskon i de olika kullarna.

reg-rel-1400.png
Anders ansedel

Jämförelse med Disgen 8

I Disgen 8 fanns inte möjligheten att registrera en relations historia, utan man redovisade flera olika förhållande så att det kunde se ut som på bilden ovan. Då skapades en relationsöversikt för vart och ett av förhållandena och man såg inte barnen som en syskonskara, som i bilden nedan. Detta fick till följd att barnen som var helsyskon redovisades under olika kullar.

reg-rel-1500.png
Hur relationer fick beskrivas i Disgen 8

 

reg-rel-1700.png
Motsvarande ansedel i Disgen 8

 

Artikeln finns också i Diskulogen nr 114 men utan en del bilder.

Läs också i Disgens handledning:
Registrera partner 
och Relationsöversikt.

Författare: Bengt Kjöllerström, bengt@kj2.se