Statistik

Nyfiken på statistiska uppgifter om din släkt? Resultatet, som t.ex. dina vanligaste förnamn, presenteras i webbläsaren.
Statistik

Statistik-funktionen är tillgänglig från och med Disgen 2019.Statistikfunktionen hittar du i Verktygs-menyn.

Tillgängliga statistikuppgifter

För närvarande visar vi statistik i tabellform över 

  • Antal personer 
  • Antal barn per person 
  • Medelålder 
  • Livslängd 
  • Antal relationer per person 
  • De 10 vanligaste namnen

Personer måste ha en född eller döpt notis och en död eller begravd notis med datum som inte är en fras för att ingå i åldersberäkningar. När datum som inte är exakta används, t.ex. omkring, så görs en bedömning vilket exakt datum som ska tillämpas.

Resultatet inleds med info om urval och antal personer per kön:

statistik-1100.jpg

Urval

Du kan välja att ta fram statistiken för alla personer i databasen eller för ett urval baserat på flaggor. Med flaggornas hjälp kan du göra ett urval för någon av personer för de valda flaggorna eller av personer med alla valda flaggor.
Dialogen ser ut på följande sätt. Du inleder med att välja om du ska göra ett urval och hur det ska tillämpas. Du kan sedan markera en eller flera flaggor i vänstra kolumnen och flytta över till högra kolumnen.

statistik-1200.jpg


Statistiken sparas och visas som en webbsida. Statistiken kan ta lite tid att genereras om man har många personer i sitt urval så var lite tålmodig.

Möjligheter

Statistiken i Disgen är i tabellform och en delmängd av vad användare av Disgen 8 vant sig med. Ta kontakt med en fadder om ni upplever att någon statistik saknas eller om något skulle tjäna på att visas grafiskt.

 

Relaterat innehåll