Nyhetsbrev mars 2022

Nyhetsbrev med blandning av information och nyheter. Skickades ut till alla medlemmar 24 mars.
Nyhetsbrev mars 2022

Nyhetsbrev

Hej!

I detta nyhetsbrev tipsar vi bland annat om en kommande DIS-träff om Trackuback. Glöm inte bort att regionföreningarna inom DIS också har olika träffar och andra aktiviteter. Se deras respektive sidor, du kan hitta länkar till dem från DIS webb.

Föreningen Dis - Vi gör din släktforskning enklare.


DIS-träff - Trackuback - onsdag 30 mars

Trackuback är en plattform för historievisualisering, där du kan uppleva din bakgrund på nya sätt. Din egen släktforskning kopplas till historiska kartor, arkeologi, demografi, till de stora historiska händelserna och tillbaka till lokalhistorien. Utforska sammanhangen dina förfäder levde i, och platserna de bodde på. Kort sagt: Sätt dig i historiens flöde.

Representanter från Trackuback berättar och visar sin plattform på detta Zoom-föredrag.

Anmälan - Trackuback


DIS webbshop

Har du själv eller någon du känner i din omgivning nyss påbörjat din släktforskning. Du har kanske upptäckt eller minns från din start en gång i tiden att det kan vara lite svårt att veta hur man ska bete sig för att komma rätt i sin forskning.

För att förstå hur du kan göra finns bland annat en bok i DIS webbshop som heter “Vägen till dina rötter” en informativ och lärorik bok om släktforskningens grunder.

Boken ger läsaren en grundlig introduktion till släktforskningens värld. Vad får man reda på? Hur ska man hitta och hur ska man hantera informationen?

Vägen till dina rötter


Facebook

På Facebook finns det en hel uppsjö med grupper som handlar om släktforskning. Jag sökte med begreppet “Släktforskning” och fann många grupper.

En del är öppna för alla medan andra är stängda och du måste ansöka om att få komma med i gruppen. Det finns allmänna grupper som sträcker sig över landet och det finns lokala grupper. Det här är några exempel: Släktforskning för noviser, Föreningen för Smedsläktsforskning, DNA-släktforskning för noviser.

Utnyttja grupperna för att lära dig mer, få hjälp och samtidigt sprid det goda budskapet om Föreningen DIS och våra verktyg, så som Disbyt och Disgen, i dessa grupper.

Vår egen grupp


Karta med sockengränser

Ett litet tips finns på DIS webbplats om hur du kan ta fram en kartbild på Riksantikvarieämbetets Fornsök med sockengränser utritade på kartbilden. Det kan vara praktiskt om du söker efter en person men inte hittar den. Kanske har personen flyttat till en angränsande socken. Då kan du ha nytta av det här för att hitta vad socknarna i trakten heter.

Karta med sockengränser


Dis årsmöte

Lördagen den 12 mars hölls traditionsenligt föreningens årsmöte. Förra årets verksamhet avklarades och riktlinjer för kommande verksamhetsår drogs upp. Dessutom valdes en ny styrelse för föreningen.

Den sedan sex år tillbaka valde ekonomiansvarige Tommy Nilson, Eksjö avgick från styrelsen och Gunilla Jacobson, Rydebäck valdes in som ny ledamot.

Styrelsen


Museer och arkiv visar sitt stöd för Ukraina

Det pågående kriget i Ukraina hotar landets museer, arkiv och kulturhistoriska platser. Med anledning av det har flera av Sveriges museer nu gått samman och startat en insamling till stöd för de ukrainska museernas arbete med att säkra sina samlingar.

Läs mer på Rötter!


Anforskning - en blogg

Anforskning är en blogg med aktuellt och mycket material för en släktforskare. Den innehåller en hel del matnyttigt både för nybörjaren såväl som för den lite mer erfarne forskaren.

Och för dig med anor från Småland i Vimmerbytrakten finns det extra mycket att ta del av.

Anforskning


Sveriges Dödbok 8

Den stora succéprodukten “Sveriges dödbok 8 - 1830-2020” har varit slut ett tag i webbshopen, men är åter på gång till shopen. Håll utkik om du är intresserad. Kolla gärna in de andra databaserna vi har till försäljning, i serien Sveriges befolkning finns ju till exempel år 2000.

Databaser


ArkivDigitals register växer

ArkivDigitals register har utökats på sista tiden bland annat med tre stora register, Sveriges befolkning 1970, 1980 respektive 1990. Registren innehåller sökbara poster om de personer som levde i Sverige vid de tre respektive åren. De kan vara en värdefull utgångspunkt vid släktforskning i närtid och under 1900-talet.

Läs mer om de här registren och andra nyheter hos ArkivDigital på deras egen blogg.

ArkivDigitals blogg


Bildhistoria

Bildhistoria.se är en ny bildrik, strukturerad, kvalitetssäkrad och lättanvänd plattform för privatpersoner och föreningar att dela, beskriva, söka och forska kring lokal och privata historiska människor, platser, byggnader, organisationer och händelser.

Det är den befintliga webbsiten portrattarkiv.se som utvecklar sig med att nu också innehålla beskrivningar av innehållet i bilderna, t.ex. personer, fastigheter, organisationer, platser och händelser.

Tjänsten kommer att lanseras under 2022. Håll ögonen öppna på deras sidor.

Bildhistoria


Riksarkivets bouppteckningar

Riksarkivet har delat in sitt digitala arkivmaterial inom olika ämnesområden. Det för att göra det lättare att hitta i det stora materialet som de har digitaliserat.

Bland annat finns det ett ämnesområde som heter Bouppteckningar. Det är rätt så nytt som ämnesområde. Det ska göra det lättare att hitta Riksarkivets äldre och nyare bouppteckningar. På den nya ämnessidan finns också vägledningar till bouppteckningsmaterialet.

Riksarkivets ämnesområden